Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4475/00331/16092020/145817 - IRXTLPZ
Дата/Час: 16.09.2020 14:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №547904 / 2020-02-21 / 20 / н
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ТИР станция", адрес: , ЕИК: 000
Пътува до:
Получател: "ТИР станция", адрес: , ЕИК: 000
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Угорелец - Лъгът сеновала
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7028АН
Километри: 0
Превозва се от: Николай Манев
Спедитор: Радослав Иванов (Б 1514)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 2 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³