Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4475/00332/16092020/162859 - RIW5LXB
Дата/Час: 16.09.2020 16:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №547904 / 2020-02-21 / 20 / н
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ТИР станция", адрес: , ЕИК: 000
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Угорелец - Лъгът сеновала
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ8675АМ
Километри: 0
Превозва се от: Станислав Сергеев
Спедитор: Радослав Иванов (Б 1514)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 2 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³