Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12113/00014/16092020/171351 - D36K43P
Дата/Час: 16.09.2020 17:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №560078 / 2020-06-05 / 286 / г
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул."Янтра 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р5667РА
Номер на ремарке: Р7337ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Ангел Иванов
Спедитор: Иво Колев (А-8209)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.35 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.35 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 42 пр.м³
Куб.м³ 19.32 м³
Общо: 1 бр. / 42 пр.м³ / 19.32 м³
Всичко: 2 бр. / 45 пр.м³ / 20.67 м³