Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00103/16092020/172039 - DIQ16VG
Дата/Час: 16.09.2020 17:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №574224 / 2020-08-26 / 43 / ф
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Пътува до:
Получател: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. Гаврил Генов 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4772АН
Номер на ремарке: ССЕВ5862
Километри: 0
Превозва се от: Петко Славов Петков
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 35 пр.м³
Куб.м³ 19.25 м³
Общо: 1 бр. / 35 пр.м³ / 19.25 м³
Всичко: 1 бр. / 35 пр.м³ / 19.25 м³