Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/01027/16092020/172340 - 3OS1KTF
Дата/Час: 16.09.2020 17:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №553007 / 2020-04-09 / 247 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: Шенгюл Найденова, обл. Разград, общ. Цар Калоян, с. Езерче, адрес: ул. Панайот Волов 5
Направление: Обл. Разград, Общ. Цар Калоян
Адрес: с. Езерче - ул. Панайот Волов 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4709АС
Километри: 0
Превозва се от: Кръстьо Димитров
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³