Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4491/00193/16092020/173126 - OO0AU0O
Дата/Час: 16.09.2020 17:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №550880 / 2020-03-18 / 388 / б
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: МАТ 2001 ООД, обл. Велико Търново, общ. Лясковец, гр. Лясковец, адрес: бул.Христо Ботев 34, ЕИК: 1045440604
Пътува до:
Получател: Калия ЛМ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, адрес: ул. "Ивайло" 1 А, ЕИК: 204644182
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: гр. Полски Тръмбеш - ул. "търговска3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7366ВР
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Чолаков
Спедитор: Васил Йорданов (А 2377)
Дървесина: Липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 135
Куб.м³ 5.65 м³
Общо: 135 бр. / 5.65 м³
Всичко: 135 бр. / 5.65 м³