Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00165/16092020/173754 - PH1BRAN
Дата/Час: 16.09.2020 17:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №572178 / 2020-08-14 / 10186 / у
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ЕЛЕВЬОР ДЮ ШЕВР" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методи 2, ЕИК: 203523812
Пътува до:
Получател: Макролайн еоод, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: калеешко ханче
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - калеешко ханче
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ9636ВМ
Номер на ремарке: ОВ1108ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Мартин Марешки
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 53 пр.м³
Куб.м³ 28.09 м³
Общо: 1 бр. / 53 пр.м³ / 28.09 м³
Всичко: 1 бр. / 53 пр.м³ / 28.09 м³