Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4524/00184/16092020/174843 - GXFM6TN
Дата/Час: 16.09.2020 17:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №574006 / 2020-08-25 / 169 / а
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛВАИС ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Крайбрежна 3, ЕИК: 814215184
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Беброво - беброво-каменен мост
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН2098АР
Километри: 0
Превозва се от: Иван Костов
Спедитор: Пламен Шикилев (А5864)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 4 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³