Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00318/16092020/175720 - UAML0XW
Дата/Час: 16.09.2020 17:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №552393 / 2020-04-03 / 10065 / в
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: Станислав Христов, обл. Плевен, общ. Левски, с. Българене, адрес: ул.Васил Априлов 33
Направление: Обл. Плевен, Общ. Левски
Адрес: с. Българене - ул.Васил Априлов 33
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН4457ВК
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петков
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³