Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4475/00334/16092020/180438 - ODCT3NA
Дата/Час: 16.09.2020 18:05
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Велико Търново
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ1759СН
Номер на ремарке: РВ2879ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Христо Димитров
Спедитор: Радослав Иванов (Б 1514)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 39 пр.м³
Куб.м³ 23.4 м³
Общо: 5 бр. / 39 пр.м³ / 23.4 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 5 бр. / 11 пр.м³ / 6.6 м³
Всичко: 10 бр. / 50 пр.м³ / 30 м³