Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4437/00215/16092020/181251 - OEVE9UD
Дата/Час: 16.09.2020 18:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №573691 / 2020-08-24 / 34 / х
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Пътува до:
Получател: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Орловска 164
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8513ВА
Километри: 0
Превозва се от: Владимир Христов
Спедитор: Красимир Колев (Б0718)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.85 м³
Общо: 2 бр. / 0.85 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 2 бр. / 0.6 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 3
Куб.м³ 0.61 м³
Общо: 3 бр. / 0.61 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 18
Куб.м³ 3.77 м³
Общо: 18 бр. / 3.77 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 7
Куб.м³ 0.74 м³
Общо: 7 бр. / 0.74 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 2
Куб.м³ 0.13 м³
Общо: 2 бр. / 0.13 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2.03 пр.м³
Куб.м³ 2.03 м³
Общо: 1 бр. / 2.03 пр.м³ / 2.03 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 3
Куб.м³ 0.67 м³
Общо: 3 бр. / 0.67 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 6
Куб.м³ 1.03 м³
Общо: 6 бр. / 1.03 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 1
Куб.м³ 0.21 м³
Общо: 1 бр. / 0.21 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.52 пр.м³
Куб.м³ 0.52 м³
Общо: 1 бр. / 0.52 пр.м³ / 0.52 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.34 пр.м³
Куб.м³ 0.34 м³
Общо: 1 бр. / 0.34 пр.м³ / 0.34 м³
Всичко: 47 бр. / 2.89 пр.м³ / 11.5 м³