Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4435/00164/16092020/183209 - BA4DZ8D
Дата/Час: 16.09.2020 18:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №547633 / 2020-02-20 / 132 / д1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: СТИЛ-МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Христо Ботев 66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: СТИЛ-МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Христо Ботев 66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Черновръх - Черновръх
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1083ВК
Километри: 0
Превозва се от: Георги Недев
Спедитор: Иван Андреев (А9458)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.05 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³
Всичко: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³