Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4435/00165/16092020/183921 - QBAT9RW
Дата/Час: 16.09.2020 18:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №536061 / 2020-01-07 / 130 / е
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Енчовци - 42.822 587,25.437146
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5537ВС
Километри: 0
Превозва се от: Мирослав Мирчев
Спедитор: Иван Андреев (А9458)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³