Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10525/00149/16092020/190512 - GH8P2LM
Дата/Час: 16.09.2020 18:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №577075 / 2020-09-11 / 340 / ж1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Пътува до:
Получател: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Мазалат 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1623АН
Километри: 0
Превозва се от: Георги Пасев
Спедитор: Николай Гичев (Б5101)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 1.84 м³
Общо: 5 бр. / 1.84 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 25
Куб.м³ 4.78 м³
Общо: 25 бр. / 4.78 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 13
Куб.м³ 1.29 м³
Общо: 13 бр. / 1.29 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 5
Куб.м³ 0.37 м³
Общо: 5 бр. / 0.37 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 1
Куб.м³ 0.14 м³
Общо: 1 бр. / 0.14 м³
Всичко: 49 бр. / 8.42 м³