Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00320/16092020/185740 - ATIZJE8
Дата/Час: 16.09.2020 18:58
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: ВАЛ-Боби 83, обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, с. Подем, адрес: ул.Христо Ботев 1
Направление: Обл. Плевен, Общ. Долна Митрополия
Адрес: с. Подем - ул.Христо Ботев 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН5767ВТ
Номер на ремарке: ОВ4628ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Валентин Обретенов
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 6
Пр.м3 28 пр.м³
Куб.м³ 15.4 м³
Общо: 6 бр. / 28 пр.м³ / 15.4 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.05 м³
Общо: 5 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 12 бр. / 41 пр.м³ / 22.55 м³