Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10525/00150/16092020/193147 - SGE94JE
Дата/Час: 16.09.2020 19:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №565922 / 2020-07-10 / 327 / у
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Пътува до:
Получател: Севдалин Хрисов, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: Кв. Гачевци
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - Кв. Гачевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3824АХ
Километри: 0
Превозва се от: Дилян Белчев
Спедитор: Николай Гичев (Б5101)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³