Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4435/00168/16092020/193940 - MKNFHKL
Дата/Час: 16.09.2020 19:39
По превозни билети:
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв.Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5907ВК
Номер на ремарке: ЕВ0129ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Димитров
Спедитор: Иван Андреев (А9458)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.6 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.6 м³
Всичко: 2 бр. / 20 пр.м³ / 11.2 м³