Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11886/00207/16102020/185849 - IUIA6RO
Дата/Час: 16.10.2020 18:59
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "АГРО ЛЕС 2004" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."Хубан Кънев" 36, ЕИК: 201519427
Пътува до:
Получател: "АГРО ЛЕС 2004" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."Хубан Кънев" 36, ЕИК: 201519427
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Агатово - склад за дърва
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1976ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Салим
Спедитор: Николай Иванов (1726)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.48 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.48 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.04 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.04 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 5.62 м³