Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11883/00075/16102020/191902 - 1ABRI16
Дата/Час: 16.10.2020 19:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №568935 / 2020-07-28 / 10328 / а
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ЕЛЕВЬОР ДЮ ШЕВР" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методи 2, ЕИК: 203523812
Пътува до:
Получател: Ангел Костадинов, обл. Плевен, общ. Гулянци, гр. Гулянци, адрес: Ул Индустриални
Направление: Обл. Плевен, Общ. Гулянци
Адрес: гр. Гулянци - Ул Индустриални
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН5767ВТ
Номер на ремарке: ОВ4628ЕА
Километри: 0
Превозва се от: ВАЛЕНТИН Обретенов
Спедитор: Стефан Стефанов (А 2617)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 24.75 м³
Общо: 1 бр. / 45 пр.м³ / 24.75 м³
Всичко: 1 бр. / 45 пр.м³ / 24.75 м³