Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11888/00044/16102020/192222 - NQE5WDG
Дата/Час: 16.10.2020 19:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №577942 / 2020-09-16 / 10142 / з
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ЕЛЕВЬОР ДЮ ШЕВР" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методи 2, ЕИК: 203523812
Пътува до:
Получател: ет мира 91, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Ореш, адрес: генерал Драгомиров 10
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: с. Ореш - генерал Драгомиров 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9906КА
Номер на ремарке: ЕВ1081ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Петко Петков
Спедитор: Пламен Петров (НУГ 1052)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 51 пр.м³
Куб.м³ 28.05 м³
Общо: 1 бр. / 51 пр.м³ / 28.05 м³
Всичко: 1 бр. / 51 пр.м³ / 28.05 м³