Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4512/00373/17102020/082651 - JQCMZBA
Дата/Час: 17.10.2020 08:39
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Иван Сутров, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Мийковци, адрес: с. Мийковци
Пътува до:
Получател: Иван Сутров, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Никифор поп Константинов12
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Никифор поп Константинов12
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9905ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Платан Иванов
Спедитор: Иван Ников (А 5926)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 42
Куб.м³ 4.18 м³
Общо: 42 бр. / 4.18 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 2
Куб.м³ 0.22 м³
Общо: 2 бр. / 0.22 м³
Всичко: 44 бр. / 4.4 м³