Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00284/17102020/232728 - 2IG8UEN
Дата/Час: 17.10.2020 23:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №581139 / 2020-10-07 / 24 / т
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул. Георги Измирлиев №8
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5076КВ
Номер на ремарке: У5403ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ненчо Ненов
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 219
Куб.м³ 18.2 м³
Общо: 219 бр. / 18.2 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 220 бр. / 10 пр.м³ / 24.2 м³