Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00123/18102020/085158 - 0Z8N448
Дата/Час: 18.10.2020 08:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №580569 / 2020-10-02 / 43 / ф
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Аджлан Нури, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Суходол, адрес: ул 12 Ном 6
Пътува до:
Получател: Дженгиз Шерафет Исмаил, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Суходол, адрес: ул 13 Ном 8
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Суходол - ул 13 Ном 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3528СВ
Километри: 0
Превозва се от: Орхан Мурад
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³