Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4595/00160/18102020/101732 - IJQNVT4
Дата/Час: 18.10.2020 10:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №577647 / 2020-09-15 / 353 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: зюмрут исмаил, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зебил, адрес: ул. шеста 26
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Зебил - ул. шеста 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9998АН
Километри: 0
Превозва се от: марем ахмед
Спедитор: Мехмед Голеш (А2856)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³