Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9533/00405/18102020/103853 - OWG1Z84
Дата/Час: 18.10.2020 10:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №572729 / 2020-08-18 / 1142 / д
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Хели лес-79 ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: ул.21-ва 8, ЕИК: 206210000
Пътува до:
Получател: Хели лес-79 ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: ул.21-ва 8, ЕИК: 206210000
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: гр. Дулово - ул Идостриална зона База
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0008АМ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Румен Русев (А6361)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 8.12 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 8.12 м³
Всичко: 1 бр. / 14 пр.м³ / 8.12 м³