Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4618/00285/18102020/104512 - Q22E1V6
Дата/Час: 18.10.2020 10:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №558311 / 2020-05-26 / 251 / а
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Христинка Иванова, обл. Разград, общ. Лозница, гр. Лозница, адрес: ул.Пенчо Кубадински 26
Пътува до:
Получател: Христинка Иванова, обл. Разград, общ. Лозница, гр. Лозница, адрес: ул.Пенчо Кубадински 26
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: гр. Лозница - ул.Пенчо Кубадински 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8035ВК
Километри: 0
Превозва се от: Нурхан Алиев
Спедитор: Мирослав Мизурски (А 5884)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³