Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00419/18102020/114957 - EUVKFYB
Дата/Час: 18.10.2020 11:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №533104 / 2020-01-02 / 126 / к1
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - кв. "Ливадето" № 35
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ3452АС
Километри: 0
Превозва се от: Добри Немски
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 23 пр.м³
Куб.м³ 12.65 м³
Общо: 1 бр. / 23 пр.м³ / 12.65 м³
Всичко: 2 бр. / 25 пр.м³ / 13.75 м³