Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4618/00286/18102020/110451 - BWA670I
Дата/Час: 18.10.2020 12:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №558307 / 2020-05-26 / 323 / е
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Христина Кулишева, обл. Разград, общ. Лозница, с. Каменар, адрес: с.Каменар
Пътува до:
Получател: Христина Кулишева, обл. Разград, общ. Лозница, с. Каменар, адрес: с.Каменар
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Каменар - ул.Сан Стефанов 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р8035ВК
Километри: 0
Превозва се от: Нурхан Алиев
Спедитор: Мирослав Мизурски (А 5884)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³