Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00125/18102020/121942 - 2MPLJAG
Дата/Час: 18.10.2020 12:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №580569 / 2020-10-02 / 43 / ф
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Слафко Стефанов, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зафирово, адрес: ул Атила Зафиров 56
Пътува до:
Получател: Митко Стефанов, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зафирово, адрес: ул Атила Зафиров 65
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Зафирово - ул Атила Зафиров 65
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС03521
Номер на ремарке: СС03522
Километри: 0
Превозва се от: Митко Стефанов
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³