Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4595/00161/18102020/122115 - ZUR99L6
Дата/Час: 18.10.2020 12:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №577647 / 2020-09-15 / 353 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: бюлент иляз, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Долец, адрес: ул. златен клас 4
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: гр. Дулово - ул. златен клас 4
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9998АН
Километри: 0
Превозва се от: марем ахмед
Спедитор: Мехмед Голеш (А2856)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.6 м³