Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/00956/18102020/130622 - 3CZOZAO
Дата/Час: 18.10.2020 12:25
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул. Алеко константинов 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: ГРУБСО-МАДАН АД, обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, адрес: Мина Мадан
Направление: Обл. Смолян, Общ. Мадан
Адрес: гр. Мадан - Мина Мадан
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6565АР
Номер на ремарке: РР3653ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Петко Петков
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 571
Куб.м³ 28.11 м³
Общо: 571 бр. / 28.11 м³
Всичко: 571 бр. / 28.11 м³