Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00126/18102020/122657 - NGMQEAU
Дата/Час: 18.10.2020 12:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №580569 / 2020-10-02 / 43 / ф
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Слафко Стефанов, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зафирово, адрес: ул Атила Зафиров 56
Пътува до:
Получател: Тихомир Петров, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зафирово, адрес: ул Дочо Михайлов 15
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Зафирово - ул Дочо Михайлов 15
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС03936
Номер на ремарке: ССЕВ3788
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Петров
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³