Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4595/00162/18102020/122630 - U4IJ91I
Дата/Час: 18.10.2020 12:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №577647 / 2020-09-15 / 353 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: рейхан хамди, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Раздел, адрес: ул. седма 23
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Раздел - ул. седма 23
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1249АР
Километри: 0
Превозва се от: али ариф
Спедитор: Мехмед Голеш (А2856)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 2 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³