Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4618/00287/18102020/125326 - ZV8A8KA
Дата/Час: 18.10.2020 12:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №560113 / 2020-06-05 / 306 / е
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Пътува до:
Получател: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - Разсадник гр.Разград
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р8035ВК
Километри: 0
Превозва се от: Нурхан Алиев
Спедитор: Мирослав Мизурски (А 5884)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 6 м³
Дървесина: Благун
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Всичко: 3 бр. / 9 пр.м³ / 7.8 м³