Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4653/00389/22112020/105521 - TY7FXJF
Дата/Час: 22.11.2020 10:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №582864 / 2020-10-21 / 12 / м
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: ЕТ "КИПАРИС-ИВАН КОСТАНЦАЛИЕВ", обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: БЛ. "ЧАЙКА" 2, ВХ. А, АП. 3, ЕИК: 828008847
Пътува до:
Получател: ЕТ "КИПАРИС-ИВАН КОСТАНЦАЛИЕВ", обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: БЛ. "ЧАЙКА" 2, ВХ. А, АП. 3, ЕИК: 828008847
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - улица трансмариска 153
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7426АН
Километри: 0
Превозва се от: Венцислав Йорданов
Спедитор: Габриел Петров (А 5819)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 10
Куб.м³ 1.6 м³
Общо: 10 бр. / 1.6 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 56
Куб.м³ 8.82 м³
Общо: 56 бр. / 8.82 м³
Всичко: 66 бр. / 10.42 м³