Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4562/00224/22112020/105139 - KST4TK3
Дата/Час: 22.11.2020 10:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №573853 / 2020-08-25 / 227 / к
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Ганев, обл. Русе, общ. Сливо поле, с. Бабово, адрес:
Пътува до:
Получател: Ганев, обл. Русе, общ. Сливо поле, с. Бабово, адрес:
Направление: Обл. Русе, Общ. Сливо поле
Адрес: с. Бабово -
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5719ВА
Километри: 0
Превозва се от: Григор Симеонов
Спедитор: Павлин Големански (А6097)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³