Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4562/00229/22112020/111346 - JQU96CG
Дата/Час: 22.11.2020 11:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №573853 / 2020-08-25 / 227 / к
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Данев, обл. Русе, общ. Русе, с. Сандрово, адрес:
Пътува до:
Получател: Данев, обл. Русе, общ. Русе, с. Сандрово, адрес:
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Сандрово -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р01616
Номер на ремарке: Р02918
Километри: 0
Превозва се от: Георги Пенков
Спедитор: Павлин Големански (А6097)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³