Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11884/00435/22112020/112656 - OQKMI51
Дата/Час: 22.11.2020 11:27
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: „ЙОМА ТУЗ“ ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, с. Гумощник, адрес: ул. „Чакърска“ № 110, ЕИК: 200198452
Пътува до:
Получател: Велде България АД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: Троян, ЕИК: 820194517
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - Троян
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7567ВР
Номер на ремарке: ОВ1343ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Генади Гатев
Спедитор: Минчо Тодоров (1727)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 2 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Всичко: 3 бр. / 30 пр.м³ / 16.5 м³