Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4479/00174/22112020/114138 - WYN7GNX
Дата/Час: 22.11.2020 11:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №584424 / 2020-11-05 / 98 / д
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул. Георги Измирлиев №8
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2792КВ
Километри: 0
Превозва се от: Богомил Бонев
Спедитор: Анчо Георгиев (1701)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³