Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4631/00932/22112020/122052 - 2G1LAIC
Дата/Час: 22.11.2020 12:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №574786 / 2020-08-28 / 1097 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул. Алеко константинов 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Райнино - УЛ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04527
Километри: 0
Превозва се от: ГЕНЧО НИКОЛАЕВ
Спедитор: Февзи Исмаил (А 9871)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 7.36 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 7.36 м³
Всичко: 1 бр. / 16 пр.м³ / 7.36 м³