Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4525/00441/22112020/123224 - 0D2U2AD
Дата/Час: 22.11.2020 12:33
По превозни билети:
Собственик: Кемал Шукриев Балабанов, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Резач, адрес: №22
Купувач: Кемал Шукриев Балабанов, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Резач, адрес: №22
Пътува до:
Получател: Кемал Шукриев Балабанов, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Драган Цанков №14 бл.10 вх.В
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - ул.Драган Цанков №14 бл.10 вх.В
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9755КР
Километри: 0
Превозва се от: Евелин Балабанов
Спедитор: Сидер Добрев (А5848)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³