Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4631/00933/22112020/124110 - F49LCXG
Дата/Час: 22.11.2020 12:41
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул. Алеко константинов 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: ГОРУПСО МАДАН АД, обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, адрес: мини мадан
Направление: Обл. Смолян, Общ. Мадан
Адрес: гр. Мадан - мини мадан
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6565АР
Номер на ремарке: РР3653ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: ПЕТКО ПЕТКОВ
Спедитор: Февзи Исмаил (А 9871)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 23 пр.м³
Куб.м³ 10.58 м³
Общо: 2 бр. / 23 пр.м³ / 10.58 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 12.1 м³
Общо: 2 бр. / 22 пр.м³ / 12.1 м³
Всичко: 4 бр. / 45 пр.м³ / 22.68 м³