Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00020/12012021/161930 - AWHJC2J
Дата/Час: 12.01.2021 15:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587566 / 2020-12-30 / 58 / к
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Елит Комерс" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: "Елит Комерс" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ул. Отец Паисий 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2613КВ
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Тодоров
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.5 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.5 м³