Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00012/12012021/160902 - KM4W8LB
Дата/Час: 12.01.2021 16:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591376 / 2021-01-06 / 232 / е
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2124ВН
Номер на ремарке: Р0642ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 18
Куб.м³ 4.03 м³
Общо: 18 бр. / 4.03 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 225
Куб.м³ 22.99 м³
Общо: 225 бр. / 22.99 м³
Всичко: 243 бр. / 27.02 м³