Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7808/00002/12012021/161321 - IOACDXD
Дата/Час: 12.01.2021 16:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №592894 / 2021-01-08 / 325 / ж
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул Гео Милев 21
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1617АК
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Георгиев
Спедитор: Георги Кръстев (A-8201)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 155
Куб.м³ 3.1 м³
Общо: 155 бр. / 3.1 м³
Всичко: 155 бр. / 3.1 м³