Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00014/13012021/101944 - UFL3MT0
Дата/Час: 13.01.2021 10:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591376 / 2021-01-06 / 232 / е
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3067ВТ
Номер на ремарке: Р0517ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: диян Стефанов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 34
Куб.м³ 8.48 м³
Общо: 34 бр. / 8.48 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 71
Куб.м³ 14.59 м³
Общо: 71 бр. / 14.59 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 62
Куб.м³ 8.88 м³
Общо: 62 бр. / 8.88 м³
Всичко: 167 бр. / 31.95 м³