Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4581/00013/13012021/111500 - 8R0RN5I
Дата/Час: 13.01.2021 11:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591027 / 2021-01-06 / 113 / д
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Симеон Иванов, обл. Русе, общ. Иваново, с. Иваново, адрес: Рила 10
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Иваново - Рила 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2544ВС
Километри: 0
Превозва се от: Исмаил Басфи
Спедитор: Ниази Исмаилов (А-8201)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³