Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00015/13012021/112344 - Z0JFU5X
Дата/Час: 13.01.2021 11:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591376 / 2021-01-06 / 232 / е
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2124ВН
Номер на ремарке: Р0641ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 33
Куб.м³ 8.78 м³
Общо: 33 бр. / 8.78 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 98
Куб.м³ 21.02 м³
Общо: 98 бр. / 21.02 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 23
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 23 бр. / 3.3 м³
Всичко: 154 бр. / 33.1 м³