Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7808/00003/13012021/115751 - 36CMXEH
Дата/Час: 13.01.2021 11:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №592894 / 2021-01-08 / 325 / ж
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул Гео Милев 21
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р5049РВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Георгиев
Спедитор: Георги Кръстев (A-8201)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 163
Куб.м³ 2.119 м³
Общо: 163 бр. / 2.119 м³
Всичко: 163 бр. / 2.119 м³