Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00016/13012021/122844 - VQF9XCB
Дата/Час: 13.01.2021 12:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591376 / 2021-01-06 / 232 / е
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р0516ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан апостолов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 22
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 22 бр. / 5.2 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 172
Куб.м³ 26.28 м³
Общо: 172 бр. / 26.28 м³
Всичко: 194 бр. / 31.48 м³